Elise Heil

 

 

Leven in Openheid

 

 

Het leven is zo diep als dat jij je er voor opent.

 

Anandajay

 

 

‘Leven in Openheid’ bijeenkomsten

Met ‘Leven in Openheid’ bedoelt Anandajay leven vanuit de verbinding

met jezelf; je in het leven laten leiden door je spirituele verlangen.

Tijdens deze bijeenkomsten die zijn leerlingen geven worden diepere lagen in jezelf aangeraakt. Lagen van waaruit je meestal niet gewend bent te leven of te

spreken, terwijl je daar wel naar verlangt. Het is meestal onze angst om kwetsbaar te zijn en onze angst door anderen te worden afgewezen, die ons daarin tegenhoudt.

 

De bijeenkomsten bieden de gelegenheid om aan deze schroom voorbij

te gaan en in echtheid met elkaar het proces van opengaan te leren delen.

Dat gebeurt aan de hand van meditatie, een Puja of ‘Light of Being’-Prayer en een inspirerende tekst van Anandajay.

 

Deze drie onderdelen nodigen je uit open te gaan voor het ‘Zijnslicht’,

de ‘Light of Being’, dat altijd in je aanwezig is, maar dat je meestal niet meer

ervaart, omdat het wordt overschaduwd door je denken, willen of resultaatgerichte handelen.

 

De ‘Light of Being’-Prayers of Puja’s 

Puja is het Sanskriet woord voor gebed.

Prayers of Puja’s zijn  momenten van eerbied waarop je je verbondenheid met dat wat voor jou spiritueel waardevol is, vormgeeft door devotionele  gebaren.

De ‘Light of Being’-Prayers worden door Anandajay gezongen en de daarbij door hem gecomponeerde muziek ondersteunen zowel het gebed als de gebaren.

De Puja’s raken verschillende spirituele waarden aan van je menselijke bestaan.

 

Meditatie

De meditatie nodigt je uit om alle dagelijkse beslommeringen even te laten,

zodat in de ruimte die dan ontstaat, stilte en vrede ervaarbaar kunnen

worden. In die stilte kan dan een diepere verbinding met jezelf ontstaan, zodat je weer voelt dat je een bezield wezen bent.

 

Tekst

De teksten belichten thema’s of onderwerpen die in ons dagelijks leven

een rol spelen, zoals gevoeligheid, werken aan jezelf, angst, stilte of

schoonheid. Alle teksten geven je inzicht in je menszijn, je denken, voelen en handelen. Ze helpen je om een onderscheid te ervaren tussen dat wat je denkt

of zou willen zijn (je zelfbeeld en ideaalbeeld) en de mens die je wezenlijk bent.

Zo vormen ze een brug naar het diepe verlangen om je innerlijke waarde

werkelijk te ervaren en ermee verbonden te zijn.

 

Voor wie

De bijeenkomsten ‘Leven in Openheid’ zijn voor iedereen die ernaar verlangt zichzelf te ontmoeten en hierin wenst te delen met anderen.

 

 

Leven in Openheid bijeenkomsten

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.

 

 

Informatie over bijeenkomsten in Alkmaar: www.jrijkhoffyoga.nl

 

 

‘Inzicht ontstaat vanuit het diepe verlangen

om het leven in zijn echtheid te ervaren,

vanaf de diepste diepte
tot in de opperste oppervlakte,
vanaf je bezielde essentie
tot in je fysieke manifestatie.’

 

Anandajay