Elise Heil

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk voor Yoga, Massage, Healing en Adembegeleiding

Elise Heil

't Buitenland 34
8556 XZ Sloten, Friesland

T: 0514 76 90 18

M: 06 402 75 403

E: elise.heil@hccnet.nl

 

 

 

Naam*:

E-mailadres*:

Telefoonnummer:

Adres:

Aanmelding of opmerking*:

 

 

Voor meer informatie over de Leven in Openheid bijeenkomsten in Alkmaar
kunt u terecht op de website van Joke Rijkhoff.

 

 

Links

 


Elise is lid van de
Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland

 


Nahele

 


Pranaliving

 


Bewust Haarlem

 

Meditatie Startpagina

 

Yoga Startpagina

 

 

 

Tekst:
© Elise Heil
© Anandajay
Foto's:
© Hans Lington
© Walter Hasert
-------------
© Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, op een website worden gezet, gepubliceerd of anderszins verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de auteurs. Overtreding van de Auteurswet is strafrechtelijk en internationaal vervolgbaar.